Terug naar overzicht

Landelijke evangelisatiedag HHK

Datum & tijd:
16-10-2021, 10:00-15:00 uur
Omschrijving:
Dag van ontmoeting, toerusting, bemoediging. Ds van Reenen, Gor Khatchykian, Wim van Leeuwen.
Thema:
Het evangelie doorgeven kan iedereen! (of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent)
Entree:
Gratis
Collecte:
Ja , t.b.v. onkosten
Telefoonnummer:
0318 505541